Thomas Phi
null
null
phat am
BlogBlog
ElearningE-learning Đăng nhập

TOEIC là cái gì ???

TOEIC (Test of English for International Communication) là tiêu chuẩn toàn cầu cho việc đánh giá trình độ tiếng Anh cho doanh nghiệp

Các tổ chức và người tìm việc xung quanh thế giới tin cậy điểm TOEIC để giúp họ có được trước sự cạnh tranh.

Trong hơn 30 năm, kỳ thi TOEIC đã thiết lập các tiêu chuẩn để đánh giá kỹ năng tiếng Anh được sử dụng tại nơi làm việc. Hôm nay điểm thi TOEIC được sử dụng bởi gần 14.000 công ty, cơ quan chính phủ và các chương trình tiếng Anh học ngôn ngữ tại 150 quốc gia, và hơn bảy triệu bài thi TOEIC được quản lý trong năm 2014.


Đánh giá môi trường làm việc Gặp gỡ nhu cầu kinh doanh

Câu hỏi bài thi TOEIC mô phỏng các tình huống thực tế cuộc sống có liên quan đến môi trường làm việc toàn cầu. Báo cáo số điểm cung cấp chính xác, thông tin phản hồi có ý nghĩa về điểm mạnh và điểm yếu của một thử nghiệm, cùng với một mô tả trong những thế mạnh tiếng Anh điển hình của các thí sinh thực hiện ở mức điểm khác nhau. Điều này cho phép sử dụng lao động:

Ngoài ra, ETS (Educational Testing Service) giúp đảm bảo rằng các bài kiểm tra TOEIC là chính xác và phù hợp với thay đổi môi trường làm việc toàn cầu hiện nay, giúp các công ty cạnh tranh quốc tế thuê, địa điểm và thúc đẩy các ứng cử viên ngay sau năm năm.

Tiêu chuẩn kiểm tra phương tiện kết quả đáng tin cậy

Điểm thi TOEIC cung cấp chính xác, đáng tin cậy của đo lường trình độ tiếng Anh. Các bài thi bổ sung Nghe TOEIC và bài  kiểm tra đọc, cho phép đánh giá đầy đủ khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh trên tất cả bốn kỹ năng ngôn ngữ của một người.

ETS Educational Testing Service một tổ chức phát triển thử nghiệm phi lợi nhuận của Mỹ, như một thước đo chung toàn cầu để đo lường khả năng tiếng Anh


<< Bài mới hơn Bài cũ hơn >>
Thiết kế Web bán hàng miễn phí - Powered by iNET